0

Cửa ABS Thông phòng

CỬA ABS VÂN GỖ

HS-ABS 529 I M8707 | HS-ABS-529

Mã sản phẩm: HS-ABS-529

Kích thước tiêu chuẩn: 700-1000(W) x 2000-2300(H) x 110-140(T))

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

HS-ABS 520 I MT104

HS-ABS 520 I MT104

HS-ABS 521 I MT104

HS-ABS 521 I MT104

HS-ABS 522 I MT104

HS-ABS 522 I MT104

HS-ABS 523 I MM902

HS-ABS 523 I MM902

HS-ABS 524 I MM902

HS-ABS 524 I MM902

HS-ABS 525 I MQ808

HS-ABS 525 I MQ808

HS-ABS 526 I MQ808

HS-ABS 526 I MQ808

HS-ABS 528 I M8707

HS-ABS 528 I M8707

HS-ABS 530 I FZ805

HS-ABS 530 I FZ805