0

Sản phẩm

Cửa Thép/chính căn hộ

Gia nhập thị trường Việt Nam chưa đầy 10 năm nhưng thương hiệu Hisung Door đã xác lập một chuẩn mực mới về cửa căn hộ. Tại vị trí cửa chính căn hộ, ngoài việc thay thế chất liệu gỗ truyền thống bằng chất liệu thép theo xu hướng thiết kế nội thất hiện đại thì những chi tiết decor đã tạo ra góc nhìn mới lạ và thu hút đối với người sử dụng

Cửa Thép/chính căn hộ

CỬA CHÍNH LAMINATE

HS-STEEL 901 I GD 601-85

HS-STEEL 901 I GD 601-85

HS-STEEL 902 I GD601-85

HS-STEEL 902 I GD601-85

HS-STEEL 903 I GD602-85

HS-STEEL 903 I GD602-85

HS-STEEL 904 I GD 602-85

HS-STEEL 904 I GD 602-85

HS-STEEL 905 I GC301-49

HS-STEEL 905 I GC301-49

HS-STEEL 906 I GC301-49

HS-STEEL 906 I GC301-49

HS-STEEL 907 I GC303-49

HS-STEEL 907 I GC303-49

HS-STEEL 908 I GC303-49

HS-STEEL 908 I GC303-49

HS-STEEL 909 I GD503-49

HS-STEEL 909 I GD503-49

HS-STEEL 910 I GD503-49

HS-STEEL 910 I GD503-49

HS-STEEL 911 I GD504-49

HS-STEEL 911 I GD504-49

HS-STEEL 912 I GD504-49

HS-STEEL 912 I GD504-49

HS-STEEL-913 I WAS85-99P

HS-STEEL-913 I WAS85-99P

HS-STEEL-914 I WAS85-99P

HS-STEEL-914 I WAS85-99P

HS-STEEL-915 I BET33-99P

HS-STEEL-915 I BET33-99P

HS-STEEL-916 I NCAU3-99P

HS-STEEL-916 I NCAU3-99P

HS-STEEL-917 I KAEM7-99P

HS-STEEL-917 I KAEM7-99P

HS-STEEL-918 I KAEM7-99P

HS-STEEL-918 I KAEM7-99P

HS-STEEL-919 I NDW06-99P

HS-STEEL-919 I NDW06-99P

HS-STEEL-920 I NDW06-99P

HS-STEEL-920 I NDW06-99P

HS-STEEL-921 I GC402-Q5

HS-STEEL-921 I GC402-Q5

HS-STEEL-922 I GC402-Q5

HS-STEEL-922 I GC402-Q5

HS-STEEL-923 I A7004-F0

HS-STEEL-923 I A7004-F0

HS-STEEL-924 I A7004-F0

HS-STEEL-924 I A7004-F0

HS-STEEL-925 I UR901-U3

HS-STEEL-925 I UR901-U3

HS-STEEL-926 I UR901-U3

HS-STEEL-926 I UR901-U3

HS-STEEL-927 I Z1007-K5

HS-STEEL-927 I Z1007-K5

HS-STEEL-928 I Z1007-K5

HS-STEEL-928 I Z1007-K5

HS-STEEL-929 I U4312-Q5

HS-STEEL-929 I U4312-Q5

HS-STEEL-930 I U4312-Q5

HS-STEEL-930 I U4312-Q5

HS-STEEL-931 I G6910-G8

HS-STEEL-931 I G6910-G8

HS-STEEL-932 I G7302

HS-STEEL-932 I G7302

HS-STEEL-933 I GD603-85

HS-STEEL-933 I GD603-85

HS-STEEL-935 I YEK61-J3P

HS-STEEL-935 I YEK61-J3P

HS-STEEL-934 I GD603-85

HS-STEEL-934 I GD603-85

HS-STEEL-936 I YEK61-J3P

HS-STEEL-936 I YEK61-J3P

HS-STEEL-937 I GD303-Q5

HS-STEEL-937 I GD303-Q5

HS-STEEL-938 I GD303-Q5

HS-STEEL-938 I GD303-Q5

HS-STEEL-940 I G4712-C2

HS-STEEL-940 I G4712-C2

HS-STEEL-939 I GC603-65

HS-STEEL-939 I GC603-65

Cửa Thép/chính căn hộ

CỬA CHÍNH ỐP GỖ

HS-STEEL 701 I GD602-85

HS-STEEL 701 I GD602-85

HS-STEEL 702 I GD-303-Q5

HS-STEEL 702 I GD-303-Q5

HS-STEEL 703 I GD303-Q5

HS-STEEL 703 I GD303-Q5

HS-STEEL 704 I GD303-Q5

HS-STEEL 704 I GD303-Q5

Cửa Thép/chính căn hộ

CỬA CHÍNH VÂN GỖ

HS-STEEL 520 I VG12

HS-STEEL 520 I VG12

HS-STEEL 521 I VG12

HS-STEEL 521 I VG12

HS-STEEL 522 I VG13

HS-STEEL 522 I VG13

HS-STEEL 523 I VG14

HS-STEEL 523 I VG14

HS-STEEL 524 I VG14

HS-STEEL 524 I VG14

HS-STEEL 525 I VG14

HS-STEEL 525 I VG14

HS-STEEL 526 I VG15

HS-STEEL 526 I VG15

HS-STEEL 527 I VG15

HS-STEEL 527 I VG15

HS-STEEL 528 I VG16

HS-STEEL 528 I VG16

HS-STEEL 529 I VG16

HS-STEEL 529 I VG16

HS-STEEL 530 I VG18

HS-STEEL 530 I VG18

HS-STEEL 531 I VG18

HS-STEEL 531 I VG18

Cửa Thép/chính căn hộ

CỬA CHÍNH MULTICOLOR

HS-STEEL 250 I FS324

HS-STEEL 250 I FS324

HS-STEEL 252 I FS211 (Gray)

HS-STEEL 252 I FS211 (Gray)

HS-STEEL 258 I FS243

HS-STEEL 258 I FS243

HS-STEEL 262 I FS309

HS-STEEL 262 I FS309

HS-STEEL 266 I Marigold

HS-STEEL 266 I Marigold

HS-STEEL 272 I Silkway

HS-STEEL 272 I Silkway

Cửa Thép/chính căn hộ

CỬA CHÍNH HIỆN ĐẠI

HS-STEEL 130 I UVS2210 I H146 M09-05

HS-STEEL 130 I UVS2210 I H146 M09-05

HS-STEEL 131 I HQP02 I T36 B61-01

HS-STEEL 131 I HQP02 I T36 B61-01

HS-STEEL 132 I HQP01 I E270 M01-06

HS-STEEL 132 I HQP01 I E270 M01-06

HS-STEEL 133 I HQP01 I T136 B61-01

HS-STEEL 133 I HQP01 I T136 B61-01

Hotline :(84+) 989740466 Email:huannv@hisungdoor.com