0

Giải pháp

CỬA X'RAY BỆNH VIỆN

GIẢI PHÁP CHUYÊN DỤNG BỆNH VIỆN

Với chức năng ngăn Tia X-Quang và các loại Tia xạ khác ngoài chức năng chống cháy chuyên dụng. Giải pháp cửa thép ốp chì được nhiều Bệnh viện lớn tại Việt Nam sử dụng cho các Phòng chiếu, chụp hoặc Phòng chuyên khoa đặc biệt.

Xem giải pháp khác