0

Giải pháp

CHỐNG CHÁY TRƯỜNG HỌC

PHÒNG CHỐNG CHÁY TRƯỜNG HỌC

Cửa thép chống cháy Hisung Door tích hợp cùng các giải pháp chống cháy khác tạo nên hệ thống giải pháp chống cháy đồng bộ cho trường họp, đảm bảo hạn chế phạm vi nguồn cháy nhỏ nhất và tạo nên không gian và thời gian để học sinh và giáo viên thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Xem giải pháp khác