">
0

Cửa cuốn chống cháy

Cửa cuốn chống cháy

HSSTEEL-DW/LT-1 | HSSTEEL-DW/LT-1

Mã sản phẩm: HSSTEEL-DW/LT-1

Kích thước tiêu chuẩn: (W) 2500-7000mm x (H) 2500-7000mm)

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

 

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

HS-STEEL-DW/LT 2

HS-STEEL-DW/LT 2