0

Dự án

CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

COCOBAY ĐÀ NẴNG

Tên công trình: COCOBAY ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư: EMPIRE

Nội dung công việc: Cửa chống cháy, Cửa chuyên dụng

Hình ảnh công trình

9cocobay.jpg
Xem Dự Án Khác

Dự án khác

LOTTE CENTRE HANOI

LOTTE CENTRE HANOI

NGOẠI GIAO ĐOÀN N03

NGOẠI GIAO ĐOÀN N03