GALAXY Việt Nam phát động cuộc thi " Sáng tạo SLOGAN"

Mang lại cho khách hàng những sản phẩm có mẫu mã đẹp, phù hợp với thiết kế toàn diện của công trình đồng thời đảm bảo tính an toàn tuyệt đối.

I.THỜI GIAN

Thời gian bắt đầu: 30/7/2013

Thời gian kết thúc: 15/8/2013

Thời gian chấm thi và công bố kết quả: 17/8/2013


II.CÁC TIÊU CHÍ CHO CUỘC THI

1.Từ ngữ ngắn gọn, xúc tích, vần điệu hợp lý

2.Khéo léo thể hiện đặc tính của sản phẩm

3.Sử dụng từ ngữ dễ hiểu, tượng thanh, tượng hình, mang tính gợi nhớ cao


III.HỒ SƠ DỰ THI

1.Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế số lượng tác phẩm tham dự

2.Đối tượng dự thi:

-Toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty CP Thiên Hà Việt Nam

-Mọi tổ chức và cá nhân đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam

3.Hình thức bài dự thi:

4.01 tờ giấy A4, hoặc email ghi đầy đủ thông tin

5.Câu slogan dự thi.

Bài viết thể hiện ý tưởng & ý nghĩa slogan.

Họ và tên tác giả

Số điện thoại, email,…

Nơi học tập, công tác.

5. Hướng dẫn gửi hồ sơ dự thi:

Tiêu đề bìa thư hoặc Title email ghi rõ: " Tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác slogan công ty CP Thiên Hà Việt Nam”

Gửi tới địa chỉ:Ms Hương phòng Marketing

Email: huongntt@galaxyvietnam.vn

Công ty CP Thiên Hà Việt Nam

P203 Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco,

Tel: 043 5576967 ext: 105

Phone: 0914 590 096


IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC PHẨM DỰ THI

Theo những yêu cầu cơ bản qui định tại điều VI

Sản phẩm dự thi không hợp lệ:

- Nộp không đúng thời hạn.

-Trùng ý tưởng đã được sử dụng trong và ngoài nước.

- Sử dụng mẫu của người khác tham gia dự thi.

- Sản phẩm dự thi vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Cá nhân/tổ chức dự thi không cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông tin cá nhân/tổ chức.


V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI:

Logo sử dụng được trao thưởng 8.000.000 (tám triệu đồng chẵn)

- Trong trường hợp không chọn được hồ sơ dự thi đạt yêu cầu, Hội đồng Giám khảo có thể sẽ quyết định không trao giải thưởng.

- Việc trao thưởng sẽ được Công ty Cổ Thiên Hà Việt Nam vào ngày 20/8/2013


VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM DỰ THI:

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo:

- Tác phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.

- Tác phẩm dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước.

- Tác phẩm dự thi không phải là tác phẩm đang tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Không được sử dụng tác phẩm đã đạt giải tại cuộc thi lần này vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác.

- BTC không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi không đến được BTC do sự cố trong quá trình gửi.

- BTC không trả lại bài dự thi.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi tác phẩm đã đạt giải thì cá nhân/tổ chức phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với pháp luật và các cá nhân/tổ chức có liên quan.

- Mọi chi phí hay thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo đúng pháp luật sẽ do tổ chức/ cá nhận đạt giải chịu.

- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho cá nhân/tổ chức đạt giải hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp cho cá nhân/ tổ chức đạt giải.


VII. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI:

- Công ty CP Thiên Hà Việt Nam được toàn quyền sử dụng vô thời hạn và toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với slogan đã đạt giải.

- Trong thời gian tham gia cuộc thi, tác giả không được sử dụng mẫu thiết kế để tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác.

Nguồn: