0

Dự án

CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

LOTTE CENTRE HANOI

Tên công trình: LOTTE CENTRE HANOI

Chủ đầu tư: LOTTE

Nội dung công việc: Cửa chống cháy, Cửa chuyên dụng

Hình ảnh công trình

1lottecentrehanoi.jpg
Xem Dự Án Khác

Dự án khác

NGOẠI GIAO ĐOÀN N03

NGOẠI GIAO ĐOÀN N03

COCOBAY ĐÀ NẴNG

COCOBAY ĐÀ NẴNG